14.03.2017

Autorskie karty pracy

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało nam się przygotować autorskie karty pracy dla dzieci. Mają one formę zeszytową, zawierają podstawowe informacje i zadania związane z poszczególnymi zagadnieniami. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach ekologicznych w Centrum EkoInfo otrzymają swój egzemplarz, aby w domu móc podzielić się zdobytą wiedzą z rodziną.

Na nasze zajęcia zapraszamy grupy przedszkolne oraz uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia mogą być zorganizowane w Centrum, w terenie lub w placówce szkolnej bądź przedszkolnej. Zapraszamy do kontaktu!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz